Business Development


Bevorderen van Agrarische & Voedsel Sector, inzetten van agrariërs bij de Nederlandse & Buitenlandse Boeren Bedrijven.

1. Project Inzetten van studenten voor opleiding en stage / werk bij Nederlandse Agrarische bedrijven.
2. Begeleiden van agrarische studenten op Hogere Agrarische Scholen in Nederland.
3. Begeleiden van werken/ studeren studenten en inzetten bij Agrarische Boeren Bedrijven in Nederland.
4. Begeleiden van agrarische studenten bij financiering aanvragen / studie beurzen in Nederland.
5. Begeleiden van agrarische studenten in hun maatschappelijke en accommodatie vraagstukken.
6. Bruggen bouwen tussen de Hogere Agrarische Scholen, Werkgevers (LTO- MKB-VNO_NCW) en Nederlandse Boeren Bedrijven.
7. Intermediaire rol tussen de maatschappelijke organisatie, overheidsinstanties, SER – Sociaal Economische Raad, Sociale Partners, Financial Services (o.a. Banken) , Onderwijs, Gemeente en lokale instanties, Werkgevers & studenten / werknemers.